Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 22 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Bài viết chuyên môn

Bài viết chuyên môn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
QUY TRINH DẠY HCJ TỪ LỚP 1- LỚP 5

QUY TRÌNH DẠY HỌC TỪ LỚP 1 ĐẾN 5 QUY TRÌNH MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 DẠY PHẦN ÂM VẦN   1. Ổn định tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: * Đọc âm, tiếng, từ ở bài cũ. * Viết lại bài cũ: Giáo...