In trang

Quyết định 2499/QĐ-BGDĐT, ngày 26/8/2019 của Bộ GD&ĐT
Cập nhật lúc : 14:10 09/10/2019

Quyết định 2499/QĐ-BGDĐT, ngày 26/8/2019 của Bộ GD&ĐT về việc công bố hết hiệu lực các điều: 6,8,9,10,11,12,13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về dạy thêm học thêm.