Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 22 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » tổ 5

tổ 5

Cập nhật lúc : 03:43 25/10/2015  

tổ trưởng tổ 5 Tổ trưởng tổ 5

Tổ 5 gồm 7 thành viên do Thầy Nguyễn Văn Quãng làm tổ trưởng

Số lượt xem : 168