Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 22 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » tổ 4

tổ 4

Cập nhật lúc : 03:41 25/10/2015  

tổ trưởng tổ 4 Tổ trưởng tổ 4

Tổ 4 gồm 7 thành viên do cô Phan Thị Lệ Minh làm tổ trưởng

 

Số lượt xem : 154