Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 20 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » tổ 3

tổ 3

Cập nhật lúc : 03:39 25/10/2015  

Tổ trưởng tổ 3 Tổ trưởng tổ 3

Điện thoại: Email:

Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây

Tổ 3 gồm 07 thành viên cô Dương Thị Thu Ngãi làm tổ trưởng

Tổ trưởng: Chuyên môn: Lĩnh vực phụ trách: Điện thoại: Email:
Tổ phó: Chuyên môn: Lĩnh vực phụ trách: Điện thoại: Email:
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1        
2        
...        

Số lượt xem : 176